Menu

Search
Close this search box.
Sjednocený

Směr

Směr si volíme každou vteřinu, můžeme se bát, můžeme růst, můžeme cítit lásku, můžeme vnímat jednotu. To, kam se vydáš, je v tobě, je to ve mně, je to v nás.

Read more »
Unified

Direction

The direction we choose every second, we can fear, we can grow, we can feel love, we can feel unity. Where you go is in you, it’s in me, it’s in us.

Read more »
AI

Artificial Intelligence

I recently got access to an artificial intelligence that generates images based on words. The more accurate the description, the more accurate the image will be generated.

Read more »
AI

Umělá inteligence

Nedávno jsem dostal přístup k umělé inteligenci, která generuje obrázky na základě slov. Čím přesnější popis, tím přesnější obrázek se vygeneruje.

Read more »
Unified

What is freedom?

If I am free, I can direct my life in the direction I WANT.

If I am single, NO ONE outside can manipulate me.

Read more »
Sjednocený

Co je svoboda?

Pokud jsem svobodný, dokážu směřovat svůj život směrem, jakým CHCI JÁ.

Pokud jsem svobodný, nedokáže se mnou NIKDO z venku manipulovat.

Read more »
Unified

Self-reflection

What is self-reflection? Once I have identified a dream, a goal, what I am going to be, self-reflection is my ally on the path to whatever it is.

Read more »
Sjednocený

Sebereflexe

Co je sebereflexe? Jakmile si určím nějaký sen, cíl, to jaký budu, sebereflexe je mým spojencem na cestě k čemukoliv.

Read more »

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.