Menu

Search
Close this search box.
Sjednocený

Krátké formy vědomostí

Veškerá síla, štěstí a důvod k životu je ve mně. Když přichází zvenčí, mohu být v depresi, mohu být slabý, ale když přichází zevnitř, jsem nezastavitelný.

Read more »
Unified

Short forms of knowledge

All the power, happiness and reason to live is within me. When it comes from outside, I may be depressed, I may be weak, but when it comes from within, I am unstoppable.

Read more »
Sjednocený

Život

Když jsem se narodil, nechápal jsem, jak svět funguje. Dnes vím, že svůj svět vytvářím sám svými myšlenkami, emocemi a akcí, která vede k materializaci.

Read more »
Unified

Life

When I was born, I didn’t understand how the world worked. Today I know that I create my world by my own thoughts, emotions and actions that lead to materialization.

Read more »

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.