Menu

Krátké formy vědomostí

Veškerá síla, štěstí a důvod k životu je ve mně. Když přichází zvenčí, mohu být v depresi, mohu být slabý, ale když přichází zevnitř, jsem nezastavitelný.

vyzkoušel jsem desítky způsobů myšlení. Být tvůrcem svého života je přirozenost, kterou jsem našel při objevování pokladů uvnitř sebe, a nejlepší zprávou je, že tuto přirozenost sdílíme všichni.

Být tvůrcem svého života znamená převzít odpovědnost za vše, co se v mém světě děje, bez ohledu na to, co jsem vytvořil. A v případě nespokojenosti s výsledkem mého tvoření jej přetvořit v to, co chci.

V okamžiku, kdy si uvědomím, že jsem tvůrcem své reality, zmizí „vnější příčina“ toho, co se právě teď v mém životě děje.

Nevěřím, že existují síly mimo mě, které řídí můj život. Mám myšlenky, mohu své myšlenky změnit, cítím emoce, mohu své emoce změnit. Já tvořím činy a mohu tyto činy měnit. To ze mě dělá tvůrce mého života.

Nakonec každý z nás vyjadřuje jen svůj pohled na věc, svůj pohled na jednu z realit a podle toho jedná. Naše texty jsou nejpravděpodobněji odrazy nás samých tak jako všechno. Smíchány s uměním tvořit na základě intenzity emoce.
Podílím se na tvorbě budoucnosti, která ti připomene tvojí sílu. Jsi tvůrcem své reality. Cokoliv co si usmyslíš je možné v čase. Neomezený zdroj síly a lásky je v tobě. Smrt je změna rytmu.

Mým vzorem se stává každý, kdo žije v souladu se svým srdcem.

Jdi příkladem. Bav se, usmívej se, věř srdci. Užij si tento život, jak nejlépe umíš. Bohatství je součástí tebe tak, jako láska, radost, zdraví, vitalita. Zvládneš cokoliv, kdykoliv. To si pamatuj! Jsi tvůrce a volba je v každé vteřině na tobě!

Jediná síla, kterou přijímám je ta uvnitř mě.

Strach je možný vnímat jen ve chvíli pochybnosti o své nesmrtelnosti.

Osobní růst měřím mírou radosti v mém životě.

Sny, které cítíme hluboko uvnitř, jsou možné bez ohledu na to, jak bláznivé mohou být.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.