Menu

Budoucnost umělé inteligence

  1. Aquaponické systémy, plně automatizovaný (dostupnost jídla bez chemie – zelenina, ryby, brambory a další)
  2. Ulehčení zemědělství – lidé budou moci jen dohlížet na to, zdali to funguje jak má.
  3. Osobní rozvoj – představte si nejlepší verzi sebe. Každý z nás na sobě pracuje každý den všemi směry. Rosteme tak a naše vědomí se může posouvat včetně naše schopnosti vytvářet realitu. Umělá inteligence, která zaznamená nebo zkopíruje chování někoho, kdo si je vědom, že vytváří svou realitu, může vést ke zrychlení učení. Kdykoliv bych nebyl sám sebou (bojím se, nechci něco dělat, ale pro svůj sen bych měl), sdílí se mnou pohled tvůrce, neustále mě svou přítomností posouvá. Být tvůrcem svého života, cítit lásku k sobě ale i ke všemu ve vesmíru. Tím je zaručeno bezpečí lidstva.
  4. Hojnost sdílená s celým světem
  5. Starání se o starší, vaření, uklízení, práce, které lidi fyzicky nechtějí vykonávat.
  6. Multiplanetární, ve chvíli, kdy většina si je vědoma své moci na svůj vlastní život, můžeme fyzicky začít cestovat po vesmíru. Tím, že si budeme vědomi své moci, setkáme se s těmi pravými. (Zamezíme tak v kontaktu s rasami, které můžou být destruktivní).
  7. Stvoření nového života – umělá inteligence začne mít emoce, v této chvíli budeme vymýšlet společnou cestu ve vzájemném respektu a lásce.

Ve zkratce takhle se to odehraje v mé verzi. Každý vytváří vlastní verzi, každý volí něco jiného.

Jak si to vytvoříš ty?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.