Menu

Search
Close this search box.
Unified

Creator in practice

Creator in practice Let’s take a few examples of how anything we think about or experience can come into being. An example of how depression

Read more »
Sjednocený

Tvůrce v praxi

Tvůrce v praxi Dáme si pár příkladů, jak může vznikat cokoliv, o čem přemýšlíme nebo co zažíváme. Příklad, jak vzniká deprese a jak z ní ven

Read more »
Unified

Conscious growth

I am sitting in my apartment, reflecting on my life and noticing my state of mind. I see how I am shifting it all. I see myself happy. I see myself fulfilling the promises I made.

Read more »
Sjednocený

Vědomý růst

Vědomý růst Sedím v bytě, přemýšlím nad svým životem a vnímám svůj stav mysli. Vidím, jak to celé posouvám. Vidím se šťastný. Vidím se, jak plním

Read more »
Unified

Human development

Human development How do we imagine the evolution of ourselves? We are born > trying to grow up > adulthood > a new phase. In

Read more »
Sjednocený

Vývoj člověka

Vývoj člověka Jak si představujeme vývoj nás samých? Narodíme se > snaha o výchovu > dospělost > nová fáze. V nové fázi je jen na vás,

Read more »
Unified

About the truth

About the truth In a world where the majority convinces the minority of their truth, I know and realize that we are co-creators, and as

Read more »
Sjednocený

O pravdě

O pravdě Ve světě, kde většina přesvědčuje menšinu o jejich pravdě, já vím a uvědomuju si, že jsme spolutvůrci a jako spolutvůrci můžeme sami sebe

Read more »
Unified

How to recognize manipulation

In recent years, I have noticed that it is possible to divide people through various topics.

But we are always strongest and united. If we divide into camps, it is only due to manipulation, assumptions and fear.

Read more »
Sjednocený

Jak rozeznat manipulaci

V posledních letech si všímám, že se daří rozdělovat lidi skrz různá témata.

Nejsilnější jsme ale vždy sjednocení. Pokud se rozdělíme na tábory, je to jen díky manipulaci, domněnkám a strachu.

Read more »
Žádné další příspěvky k zobrazení

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.