Menu

Jak rozeznat manipulaci?

V posledních letech si všímám, že se daří rozdělovat lidi skrz různá témata.

Nejsilnější jsme ale vždy sjednocení. Pokud se rozdělíme na tábory, je to jen díky manipulaci, domněnkám a strachu.

Jak můžeme rozeznat manipulaci? Většinou nám z toho není dobře. Cítíme emoce zuřivosti, nenávisti. Lomcují s námi emoce, naše argumenty jsou založené čistě na domněnkách nebo na informacích z novin, které jak jsme za poslední roky zjistili, jsou dosti zkreslené a slouží většinou jen jedné straně.

Naše pozornost je důležitá. Kam se v tuhle chvíli zaměřujete, je důležité pro běh světa.

Rozumím tomu, že různá témata přinášejí různé emoce a je to v pořádku. Je v pořádku cítit to jak chcete. Jen bych si přál, abychom chápali, že i přes to, jaký názor zastáváš, vždy tě budu mít rád. Je jedno, jak to cítíš nebo co ti kdo řekl, vždy tě budu mít rád.

Proč? Protože mám rád sebe a když mám rád sebe mám rád i tebe. Takový přístup může být klíčový ve směřování světa k hojnosti, dostatku, lásce všech. Takový přístup nám může zajistit mír, svobodu, hojnost pro všechny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.