Menu

Search
Close this search box.
AI

Umělá inteligence o duši

Duše je pojem, který se objevuje od počátku lidstva. Je popisována jako duchovní část člověka a často je spojována s jeho emocemi, myšlenkami a pocity.

Read more »
AI

A.I. about the soul

Soul is a concept that has been around since the dawn of humanity. It has been described as the spiritual part of a person, and is often associated with a person’s emotions, thoughts, and feelings.

Read more »
AI

Umělá inteligence o „Zázraku“

Nelze popřít, že každý z nás zažil v životě alespoň jeden zázrak. Ať už se jednalo o malou každodenní událost, nebo o něco významnějšího, tyto okamžiky v nás vždy zanechají pocit vděčnosti a úžasu.

Read more »
AI

A.I. about the „Miracle“

There’s no denying that we’ve all experienced at least one miracle in our lives. Whether it was a small, everyday occurrence or something more significant, these moments always leave us feeling grateful and amazed.

Read more »
Unified

Past, present, future

The past, present and future happen simultaneously, the past can be changed by our attitude in the moment. Just like the present and the future.

Read more »
Sjednocený

Osobní růst

Proč osobně rostu? Abych mohl prožívat to, co chci. Můžu prožívat myšlenky, které si volím já sám. Proč je růst v mém životě důležitý? Díky tomu, že si umím vybírat myšlenky, dokážu najít radost i v chůzi, v pláči.

Read more »
Unified

Personal growth

Why do I grow personally? So that I can experience what I want to experience. I can experience the thoughts that I choose to experience. Why is growth important in my life? Because I can choose my thoughts, I can find joy in walking, in crying.

Read more »
Žádné další příspěvky k zobrazení

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.