Menu

Smrt / transformace

Strach ze smrti má většina z nás. Je to asi nejčastější strach, který jako lidstvo máme.

Je smrt opravdu tak děsivá?

Doporučuji obsah na nderf.org. Tisíce lidí vypráví o své smrti a následném návratu na zem. Můžeš zde vypozorovat, že jsme unikátní tvůrci na své vlastní cestě životem. Každá smrt je unikátní, něčím jiná, ale skoro všechny obklopuje stejně nepopsatelná láska.

Jeden při smrti vidí boha, další zase tvoří galaxie. Jiný lítá ve vesmíru, další je v lesích a popisuje tu nádheru kolem. Někdo stojí u svého těla a pozoruje ho, další se zase silou myšlenky přesouvá po celém světě i vesmíru.

Malinkaté procento lidí skončí na pro mnohé nepříjemném místě, z kterého se lze vymanit myšlenkou, emocí, nejspíše kombinací obou.

Transformace / smrt těla je součástí zkušenosti. Tak se stává každý okamžik unikátním.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.