Menu

Pocházím z dělnické rodiny jako většina lidí na planetě Zemi

Pocházím z dělnické rodiny jako většina lidí na planetě zemi. Rodiče mají odpracováno víc než 40 let. Vždy mi říkali musíš pracovat. Za celý svůj život jsem pracoval pro někoho 6 měsíců. Necítil jsem se u toho dobře. Tak jsem nepracoval pro nikoho. To mě dovedlo na ulici. Viděl jsem kolem sebe drogově závislý, viděl jsem v očích lidí depresi, nenávist, zoufalost a smutek. Pamatuju si na chvíle, kdy jsem chtěl vše ukončit.

Tohle všechno ale zapálilo oheň uvnitř mě, který jen v čase zesiluje. Stal jsem se posedlý osobním rozvojem. A to mě dovedlo k tomu převzít zodpovědnost za VŠECHNO v mém životě, ale i na planetě zemi. Při pohledu zpátky jsem zjistil, že většinu času jsem měl depresivní myšlenky, takže jsem i takový život prožíval.

Dnes buduju několik byznysů s lidmi, kteří to cítí jako já. Nazval bych to rájem na zemi. Stanu se jedním z nejbohatších lidí na planetě zemi, abych mohl podpořit celý svět. Abych mohl naplnit sliby, které jsem dal na cestě. Abych zmenšil rozdíl mezi chudými a bohatými. Vybuduju centra osobního rozvoje po celém světě, kam bude mít přístup každý, kdo bude chtít rozvíjet sám sebe. Než odejdu z planety země, zanechám víc lásky a pochopení včetně technologií, které budou dostupné zdarma.

Nezajímají mě politici, vlády a ani nejbohatší lidé na světě. Udělám tu změnu s nimi nebo bez nich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.