Menu

Kdo jsme?

Jsi člověk v této realitě. Naše duše se omezila, aby nám i sobě mohla poskytnout jedinečný prožitek. Tvoříš svými myšlenkami, emocemi. Nemoc a zdraví je možné jen tehdy, když to připustíme. Pokud se podíváme na posledních sto let, můžeme zahlédnout to, jak nám někdo naordinoval nemoc, popsal ji a předal ji dál. My jsme ji přijali a tak se projevuje v životě skoro každého.

Žádný člověk není víc a žádný člověk není míň. Jsme si rovni. Větší částka peněz z tebe neudělá supermana. Supermanem se můžeš stát, když změníš „super“ na „normální“.

Fyzická realita je promítnutí vlastního já ven.

Fyzické tělo – vytváříme ho svými myšlenkami a emocemi.

V kosmickém metabolismu je fyzická smrt pouze změnou rytmu.

Cokoliv si budu přát, aby se stalo v posmrtném životě, stane se tak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.