Menu

Meziplanetární souborový systém

Meziplanetární souborový systém (IPFS) je protokol a síť určená k vytvoření trvalého, decentralizovaného a distribuovaného souborového systému. IPFS kombinuje distribuovanou hashovací tabulku, motivovanou výměnu bloků a samocertifikační jmenný prostor pro propojování a přenos souborů v síti. Systém IPFS nemá jediný bod selhání a uzly neustále replikují soubory, aby systém zůstal živý a rychlý.

Protokol IPFS je stále ve vývoji, ale již existuje funkční referenční implementace. Implementace go-ipfs je napsána v programovacím jazyce Go a je nejpopulárnější implementací systému IPFS.

Systém IPFS původně navrhl Juan Benet a nyní jej vyvíjí komunita přispěvatelů. Protokol IPFS je specifikován ve specifikaci protokolu IPFS.

Meziplanetární souborový systém představuje nový způsob uvažování o ukládání a distribuci dat. Jedná se o globální decentralizovaný souborový systém, který umožňuje komukoli ukládat data a přistupovat k nim bezpečným a efektivním způsobem.

Klíčovou myšlenkou systému IPFS je, že data by měla být spíše distribuována než centrálně ukládána. To znamená, že neexistuje jediný bod selhání a že data jsou vždy dostupná, i když jsou některé uzly offline.

Systém IPFS je navržen tak, aby mohl pracovat s jakýmkoli druhem dat, včetně textu, obrázků, videí a dalších. Je také navržen tak, aby byl škálovatelný, takže zvládne zpracovávat velké objemy dat.

Systém IPFS je stále ve vývoji, ale již existuje funkční referenční implementace.

Blog byl vytvořen umělou inteligencí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.