Menu

Co jsou Fakta?

Pokud jsme schopni uchopit pravdu o tom, že sami tvoříme svůj vnější život, slovo fakt se dá spojit jen s tím, že s jistotou můžu říct, že jako tvůrce se v mém světě stane faktem cokoliv, co za fakt považuji (dlouhodobě).

Abychom chápali slovo fakt, dle wikipedie (akt z latinského factum, to, co je udělané, hotové, česky skutečnost) je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, událost, výsledek)

„Poznanou a ověřenou dílčí skutečnost“. Pokud vezmu sto vědců a řeknu jim, aby poznali a ověřili tuhle dílčí skutečnost, skoro každý z nich, pokud budou pracovat odděleně, přinese jiný výsledek. Tím pádem je v našem světě „fakt“ to, na čem se někdo s někým shodne. Pokud je ale něco Faktem, nemělo by sto vědců přinést stejný výsledek? Jen tehdy bychom mohli tuto událost nazvat „faktem“.

Co je skutečnost? Je skutečnost to, že jdete do práce? Je skutečnost to, co před sebou vidíte? Pokud je tak brána skutečnost, z čeho jste stvořený? Když nevidíte atomy a jste z atomů stvořeni vy i celé okolí, může tedy být skutečnost i to, co nevidíme nebo spíš je skutečnost i to, co nevidíme.

Fakt je tedy možné vidět ve dvou případech, které mě v tuhle chvíli napadají, „fakt, který tvořím vědomě, tedy programuju svou mysl na fakt, ať už je jakýkoliv. 2. Fakt, který je předkládán jako fakt a kvůli tomu, že koukáme do klíčové dírky, není možné vidět nic jiného než fakt, který nám někdo řekl, že to je jako ten fakt.

Strašně zajímavé je pozorování. Vezmeme nějakou událost, postavíme před tuto událost 20 lidí, 20 lidí na vlastní oči vidělo nějakou událost, která by měla být brána za fakt, ale všech 20 lidí popisuje něco jiného, i když viděli to samé.

Předkládaná fakta jsou jen pozorováním jednotlivců (tvůrců), nemusí se tedy vztahovat na vaší realitu. Proto vybírejte, co za fakt považujete. Vy totiž rozhodujete o kvalitě svého života.

Sjednocený.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.