Menu

Web3

Internet byl vytvořen jako decentralizovaná síť bez centrální autority. Postupem času však došlo k centralizaci, kdy většinu sítě ovládlo několik velkých společností. To vedlo k problémům, jako je cenzura a úniky dat.

Web3 je hnutí, které chce vrátit web k jeho kořenům, tedy k decentralizované síti. To znamená, že web neřídí žádný centrální orgán. Místo toho je provozován sítí počítačů, z nichž každý má kopii softwaru web3.

To má několik výhod. Zaprvé je web mnohem odolnější vůči cenzuře. Pokud je jeden počítač cenzurován, ostatní mohou stále poskytovat přístup k cenzurovanému obsahu. Zadruhé je díky tomu mnohem méně pravděpodobné narušení dat. Pokud je jeden počítač napaden, útočník má přístup pouze k jedné kopii dat.

Web3 je zatím v rané fázi, ale má potenciál zásadně změnit fungování webu. Díky němu by mohl být web otevřenější a přístupnější všem, aniž by hrozilo riziko cenzury nebo narušení dat.

Vytvořeno umělou inteligencí obohaceno sjednoceným.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.