Menu

Search
Close this search box.
AI

Sjednocený od umělé inteligence

Přestali jste se někdy zamýšlet nad tím, jakou roli hrají vaše myšlenky a emoce při utváření vaší reality? Mnoho lidí se domnívá, že jejich život určují především okolnosti, jako je výchova, prostředí nebo dokonce genetika.

Read more »
AI

Unified by Artificial Intelligence

Have you ever stopped to consider the role that your thoughts and emotions play in shaping your reality? Many people believe that their circumstances, such as their upbringing, their environment, or even their genetics, are the primary determinants of their lives.

Read more »
Sjednocený

Cesta za sjednocením sebe sama

Po cestě  jsem se dostal ještě dál k sobě skrze bolest a utrpení, které jsem nevědomky vytvářel svým přístupem k životu. Nepracoval jsem, vždy když jsem někde byl, měl jsem pocit, že bych tam neměl být, byl tak silný, že jsem nikde nevydržel.

Read more »
Unified

Journey to Unify Myself

Along the way, I got further to myself through the pain and suffering I was unknowingly creating with my approach to life. I wasn’t working, every time I was somewhere I felt like I shouldn’t be there, it was so strong that I couldn’t stand to be anywhere.

Read more »

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.