Menu

Search
Close this search box.
Web3

IPFS

Meziplanetární souborový systém (IPFS) je protokol a síť určená k vytvoření trvalého, decentralizovaného a distribuovaného souborového systému. IPFS kombinuje distribuovanou hashovací tabulku, motivovanou výměnu bloků a samocertifikační jmenný prostor pro propojování a přenos souborů v síti.

Read more »
Web3

The Interplanetary File System

The Interplanetary File System (IPFS) is a protocol and network designed to create a permanent, decentralized, and distributed file system. IPFS combines a distributed hash table, an incentivized block exchange, and a self-certifying namespace to link and transfer files around a network.

Read more »
Web3

Bitcoin

21. století je érou digitalizace, kdy se téměř vše děje online. Tak proč ne naše peníze? Bitcoin je decentralizovaná digitální nebo virtuální měna bez centrální banky nebo jediného správce, kterou lze posílat od uživatele k uživateli v síti bitcoin peer-to-peer bez potřeby prostředníků.

Read more »
Web3

Bitcoin

The 21st century is an era of digitalization where almost everything is done online. So why not our money? Bitcoin is a decentralized digital or virtual currency, without a central bank or single administrator, that can be sent from user to user on the peer-to-peer bitcoin network without the need for intermediaries.

Read more »
Web3

Web3

Internet byl vytvořen jako decentralizovaná síť bez centrální autority. Postupem času však došlo k centralizaci, kdy většinu sítě ovládlo několik velkých společností.

Read more »
Web3

Web3

The internet was created as a decentralized network, without any central authority. However, over time, centralization has crept in, with a few large companies controlling much of the web.

Read more »
AI

Možnosti A.I.

S rozvojem technologií se zvyšuje i naše schopnost vytvářet věci, které dříve neexistovaly. Jedním z nejpůsobivějších výdobytků moderní techniky je umělá inteligence (AI).

Read more »
AI

Possibilities A.I.

As technology advances, so does our ability to create things that didn’t exist before. One of the most impressive advances in modern technology is artificial intelligence (AI).

Read more »
Sjednocený

O strachu

Strach jsem zažíval většinu svého života už od malička. S rozdílem, že jsem dřív netušil, jak se strachem pracovat, nikdo mi neukázal jak je možné strach transformovat.

Read more »
Unified

About fear

I’ve experienced fear most of my life since I was a young child. The difference is that I had no idea how to work with fear before, no one showed me how fear can be transformed.

Read more »
Žádné další příspěvky k zobrazení

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.