Menu

Search
Close this search box.
Sjednocený

Kdo jsme

Jsi člověk v této realitě. Naše duše se omezila, aby nám i sobě mohla poskytnout jedinečný prožitek. Tvoříš svými myšlenkami, emocemi. Nemoc a zdraví je možné jen tehdy, když to připustíme.

Read more »
Unified

Who are we

You are human in this reality our soul has limited itself to give us and ourselves a unique experience. You create with your thoughts with your emotions. Illness and health are only possible if we allow it.

Read more »
Sjednocený

Sám sebou

Být sám sebou pro mě znamená stav radosti, štěstí, lásky, hojnosti, zdraví. Být sám sebou je ten čas, kdy jsem sám sobě nejblíž. Je to čas, kdy cítím jednotu a propojení se vším.

Read more »
Unified

Be yourself

To me, being yourself means a state of joy, happiness, love, abundance, health, being yourself is the time when I am closest to myself, it is the time when I feel unity and connection with everything.

Read more »

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.