Menu

Sám sebou

Být sám sebou pro mě znamená stav radosti, štěstí, lásky, hojnosti, zdraví. Být sám sebou je ten čas, kdy jsem sám sobě nejblíž. Je to čas, kdy cítím jednotu a propojení se vším.

Jsem bytost ve fyzickém těle, která přišla prožívat to, co vytvoří. Můžu být zdravý, nemocný, můžu žít v nejistotě, strachu nebo můžu prožívat nejkrásnější období svého života. Všechno píšu já sám svým přístupem, svými myšlenkami, svými emocemi.

Stejně tak je to na tobě, jaký život prožiješ. Kdybych ti řekl, že jsi nefyzická bytost, která přišla prožívat vše, co chce, uvěřil bys mi?

Svět obsahuje obrovskou škálu pohledů na všechno a je to tak v pořádku. Vlastně je to tak skvělý. Díky tomu všemu rostu.

Kdybych ve světě neviděl to, co nechci, jak bych mohl mít dnes jasno v tom, co CHCI? Tím, že jsem začal sám sebe, ale i vás všechny vnímat jako nesmrtelné bytosti, jsem začal „sám sebou“ chápat jako přirozený stav.

Abych mohl vytvořit něco nového, je třeba opustit něco starého, je na čase v mém životě opustit koncepty nemoci nebo nedostatku, proto abych mohl vytvořit zdraví a dostatek. Ta volba je na každém z nás, ať už jsme odkudkoliv.

Je čas opustit všechny koncepty, které jsme jako lidi tvořili tisíce let. Je čas začít tvořit nové koncepty založené na tom, že jsme nesmrtelné bytosti, které skrze své emoce a myšlenky tvoří cokoliv, co chtějí a nechtějí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.