Menu

The Human Knowledge Kolekce

vznikla jako umělecké dílo ve spolupráci s umělou inteligencí a grafičkou z diverzy.space. Společně s projektem theunified.space, který se zaměřuje na podporu světa v podobě vědomostí, přístupu a pochopení, že každý z nás je tvůrcem své reality.

Co kolekce the human knowledge představuje?

Tvůrce je každý z nás, ale být vědomým tvůrcem, tedy uvědomovat si různé aspekty, které mají dopad na kvalitu lidského života, je klíčové ve směřování k tomu, co chceme prožívat. Tato nft kolekce tyto aspekty ukazuje a spolu s textem přináší nový pohled na vědomosti.

#1 Vědění

Člověk v knihovně hledá znalosti, jak vytvořit vše ve svém životě.

#2 Přitažlivost

Přitažlivost je součástí nás všech a je obsažena v každé myšlence. Tím, že věnujeme pozornost myšlenkám, přitahujeme situace, lidi, události.

#3 Spojení

Spojení mezi námi všemi nemusí být jen pokrevní nebo příbuzenské. Vy a já jsme lidé různého vyznání nebo barvy pleti, ale uvnitř máme stejné srdce. Jsme uvnitř spojeni, všichni jsme rodina.

#4 Rozmanitost

Rozmanitost, každý z nás tvoří celý svět, díky rozmanitosti jsme schopni vidět různé úhly a díky různým úhlům jsme schopni vidět různé situace nebo hvězdy na obrázku Rozmanitost.

#5 Hojnost

Hojnost je součástí nás všech, je obsažena všude kolem nás ale i v nás. Jediná věc, která nás odděluje od hojnosti, je to, jak pozorujeme myšlenky na hojnost a jak se při ní cítíme. Když s radostným pocitem pozorujeme myšlenky hojnosti, pozorujeme hojnost.

#6 Tvůrce

Všichni jsme tvůrci, ať to víme nebo ne. Jako tvůrci svých životů rozhodujeme o svém osudu sami. Všechno je možné. Žádný sen není příliš bláznivý, aby se stal skutečností. Jste jediný, kdo o sobě rozhoduje, zda inspirujete sebe i ostatní.

#7 Vzkvétat

Kdykoli se radujete ze sebe a druhých, vzkvétáte; kdykoli vyjádříte radost, vzkvétáte; kdykoli se na sebe usměješ v zrcadle, vzkvétáš; kdykoli nasměrujete své myšlenky k lásce a k tomu, co chcete, vzkvétáte. Rozkvět nám umožňuje vnést růstové vibrace do sebe a svého okolí

#8 Soustředění

Kdykoli se soustředíte na cokoli, vytvoříte totéž ve svém prostředí a uvnitř sebe. Pokud se tedy zaměřím na lásku, zdraví, vitalitu, hojnost, prožívám v životě totéž.

#9 Svoboda

Pokud jsem svobodný, nikdo zvenčí mnou nemůže manipulovat. Pokud jsem svobodný, moje rozhodnutí jsou v souladu se mnou. Pokud cítím, že jsem svobodný, mohu přijímat nebo nepřijímat informace zvenčí, aniž by mě to ovlivnilo.

#10 Představivost

Vše, co si dokážete představit, je vaše.

#11 Lidská duše

Lidská duše je součástí celku, takže na úrovni duše jsme všichni propojeni, duše je v těle a po opuštění těla odchází. Duše je nesmrtelná. Nemá žádné limity. Všechno je možné.

#12 Radost

Smyslem vašeho života je radost.

#13 Bezpodmínečná láska

Bezpodmínečná láska je s námi stále, je s námi, i když vedle sebe nikoho nemáme. Je s námi, i když to nevnímáme. Bezpodmínečná láska znamená udržovat vibraci toho, kým jsme, bez ohledu na okolnosti.

#14 Myšlenky

Myšlenky tvoří velkou část života všech lidí, myšlenky lze pozorovat, pozornost vede k uvědomění, takže jaké myšlenky pozorujeme takový máme život.

#15 Vibrace

Každý člověk, kterého známe nebo neznáme, vydává určitý druh vibrací. Na základě těchto vibrací si můžeme vytvořit svůj život.

#16 Emoce

Emoce jsou znakem toho, kudy jdeme, pokud se cítíme dobře, jdeme skvěle radostně po cestě, která nás baví. Jdeme-li cestou strachu, bolesti, pochybností, jdeme cestou, která nás nezajímá. Můžeme tak určit směr naší cesty

#17 Myšlení

Kdykoli nastavíme svou mysl určitým směrem, můžeme zažít různé životy, protože nastavením své mysli formujeme život, o kterém sníme nebo o kterém nesníme. Proto doporučuji nastavit se jako vědomé tvůrce naší reality — v takovém myšlení je možné všechno.

#18 Pohoda

Pohoda je uvnitř nás, je to přirozený stav, který můžeme vnímat v každém okamžiku. Uvolněte se, vše je v pořádku.

#19 Věčnost

Nemůžeme zemřít, jsme věčný život.

#20 Transformace

Smrt, jak ji chápeme, neexistuje, je to pouze proměna. Den, kdy se posuneme o další krok vpřed, je dnem, kdy v této realitě odložíme všechny sny a vydáme se vstříc novému dobrodružství.

#21 Posmrtný život

Jako tvůrci rozhodujeme o tom, co uvidíme dál. Můžeme být na více místech najednou, dělat, co chceme, setkat se s kýmkoli, čímkoli, můžeme vytvářet galaxie, navštěvovat jiné světy. Všechno je možné.

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.