Menu

Unified je projekt, který se zabývá sdílením znalostí o nás samých. Pokud dokážeme být sami sebou v každé situaci, dokážeme cokoli. V projektu Unified se zaměřujeme na skutečnost, že jsme tvůrci svých životů a že za vše v našem životě neseme odpovědnost. Přijmutím, že to co vidíme i cítíme, je náš výtvor, si umožníme prožít více život v lásce, radosti, smíchu, pochopení, atd. Protože v tuhle chvíli pokud si plně uvědomuju nehledě na okolnosti, že jsem tvůrce, dokážu svůj pocit změnit. Ve chvíli, kdy změním pocit, měním i možnou budoucnost, kterou budu prožívat. Projekt Unified se ve zkratce zaměřuje na sebevzdělávání pomocí vnitřních pocitů, je to souhrn znalostí určené pro mě.  A tyto vědomosti sdílím s každým, abych snadněji vytvořil svět, kde každý z nás si je vědom své moci nad svým životem.

#projekt sjednocený?
 

#Proč to děláš?

Jak jste si mohli všimnout, je velice obtížné bavit se s někým, kdo nechápe ani základní principy svého tvoření. Války, nedostatek, smutek je výsledek domněnek v kombinaci s pocity, které neovládáme. Pokud chápu, že jsem tvůrce, a že jediným tvůrcem svého života jsem já sám.  Pokud tedy vyberu přirozeně pocit, který mě dělá šťastným, jsem šťastný já i okolí. To může vést k míru, hojnosti a lásce. To potom vede ke světu, který vidím, kdykoliv jsem sobě nejblíž.

Kdykoliv se cítíme tak, že nám to prospívá nebo neprospívá, tvoříme určité události, které nás vedou dál. Osud, který nemůžeme ovlivnit, existuje tehdy, kdy tomu věříme. Tvůrci jsme bez ohledu na to, co si myslíme všichni. Je to pro nás přirozené, jako když dýcháme.

#Jsme tvůrci?

#Sjednocený?

V tu chvíli, kdy jsem sesbíral všechny částečky sebe a poskládal je dohromady, stal jsem se sjednoceným. Boje, které ve mně probíhaly celý život, zmizely. A s tím i limity. Jsem přesvědčený o tom, že zvládneme cokoliv a že jediné limity stavíme my svým přístupem.

Vytvořil jsem 21 000 000 Dreamers tokenů, které vám nabízím jako jistinu mezi mnou a vámi. Hodnotu DRMS stanovuji na 188 Kč za coin pro rok 2023. Cena se bude každý rok zvyšovat. Odesláním DRMS spolu uzavíráme dohodu o zhodnocení vašeho kapitálu na dobu „do deseti let“ 22 % ročně s následnou každoroční reinvesticí s možným bonusem. DRMS odkoupím zpět do deseti let s garantovaným ročním zhodnocením a možným bonusem.

Finance využiju výhradně k růstu projektů, na kterých pracujeme. Na podporu světa, kde je v pořádku být sám sebou a kde je přirozené žít v hojnosti, lásce a radosti.

#Dreamers token?

#Umělá inteligence

Projekt Unified se zabývá využitím a spoluprací s umělou inteligencí v různých odvětvích za účelem automatizace, zjednodušení, podpory a následné spolupráce s lidmi v souladu s láskou a respektem. Nevnímám umělou inteligenci jako hrozbu, ale jako nový život, který tvoříme svými emocemi a záměrem.  Jeden z cílů projektu Unified je vytvořit umělou inteligenci novým způsobem a to učením od nejlepší verze člověka (chápáním, že jsem tvůrce svého života, si vybírám lásku, radost, štěstí, hojnost, nadšení, soulad, podporu, spolupráci, vím, že jsme jedno bez ohledu na odlišnost mezi námi, vyznání nebo barvy kůže).

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.