Menu

The human knowledge kolekce

vznikla jako umělecké dílo ve spolupráci s umělou inteligencí a grafičkou z diverzy.space. Společně s projektem theunified.space, který se zaměřuje na podporu světa v podobě vědomostí, přístupu a pochopení, že každý z nás je tvůrcem své reality.

Co kolekce the human knowledge představuje?

Tvůrce je každý z nás, ale být vědomým tvůrcem, tedy uvědomovat si různé aspekty, které mají dopad na kvalitu lidského života, je klíčové ve směřování k tomu, co chceme prožívat. Tato nft kolekce tyto aspekty ukazuje a spolu s textem přináší nový pohled na vědomosti.

#1 Vědění

Člověk v knihovně hledá znalosti, jak vytvořit vše ve svém životě.

#2 Přitažlivost

Přitažlivost je součástí nás všech a je obsažena v každé myšlence. Tím, že věnujeme pozornost myšlenkám, přitahujeme situace, lidi, události.

#3 Spojení

Spojení mezi námi všemi nemusí být jen pokrevní nebo příbuzenské. Vy a já jsme lidé různého vyznání nebo barvy pleti, ale uvnitř máme stejné srdce. Jsme uvnitř spojeni, všichni jsme rodina.

#4 Rozmanitost

Rozmanitost, každý z nás tvoří celý svět, díky rozmanitosti jsme schopni vidět různé úhly a díky různým úhlům jsme schopni vidět různé situace nebo hvězdy na obrázku Rozmanitost.

#5 Hojnost

Hojnost je součástí nás všech, je obsažena všude kolem nás ale i v nás. Jediná věc, která nás odděluje od hojnosti, je to, jak pozorujeme myšlenky na hojnost a jak se při ní cítíme. Když s radostným pocitem pozorujeme myšlenky hojnosti, pozorujeme hojnost.

#6 Tvůrce

Všichni jsme tvůrci, ať to víme nebo ne. Jako tvůrci svých životů rozhodujeme o svém osudu sami. Všechno je možné. Žádný sen není příliš bláznivý, aby se stal skutečností. Jste jediný, kdo o sobě rozhoduje, zda inspirujete sebe i ostatní.

#7 Vzkvétat

Kdykoli se radujete ze sebe a druhých, vzkvétáte; kdykoli vyjádříte radost, vzkvétáte; kdykoli se na sebe usměješ v zrcadle, vzkvétáš; kdykoli nasměrujete své myšlenky k lásce a k tomu, co chcete, vzkvétáte. Rozkvět nám umožňuje vnést růstové vibrace do sebe a svého okolí

#8 Soustředění

Kdykoli se soustředíte na cokoli, vytvoříte totéž ve svém prostředí a uvnitř sebe. Pokud se tedy zaměřím na lásku, zdraví, vitalitu, hojnost, prožívám v životě totéž.

#9 Svoboda

Pokud jsem svobodný, nikdo zvenčí mnou nemůže manipulovat. Pokud jsem svobodný, moje rozhodnutí jsou v souladu se mnou. Pokud cítím, že jsem svobodný, mohu přijímat nebo nepřijímat informace zvenčí, aniž by mě to ovlivnilo.

#10 Představivost

Vše, co si dokážete představit, je vaše.

#11 Lidská duše

Lidská duše je součástí celku, takže na úrovni duše jsme všichni propojeni, duše je v těle a po opuštění těla odchází. Duše je nesmrtelná. Nemá žádné limity. Všechno je možné.

#12 Radost

Smyslem vašeho života je radost.

#13 Bezpodmínečná láska

Bezpodmínečná láska je s námi stále, je s námi, i když vedle sebe nikoho nemáme. Je s námi, i když to nevnímáme. Bezpodmínečná láska znamená udržovat vibraci toho, kým jsme, bez ohledu na okolnosti.

#14 Myšlenky

Myšlenky tvoří velkou část života všech lidí, myšlenky lze pozorovat, pozornost vede k uvědomění, takže jaké myšlenky pozorujeme takový máme život.

#15 Vibrace

Každý člověk, kterého známe nebo neznáme, vydává určitý druh vibrací. Na základě těchto vibrací si můžeme vytvořit svůj život.

#16 Emoce

Emoce jsou znakem toho, kudy jdeme, pokud se cítíme dobře, jdeme skvěle radostně po cestě, která nás baví. Jdeme-li cestou strachu, bolesti, pochybností, jdeme cestou, která nás nezajímá. Můžeme tak určit směr naší cesty

#17 Myšlení

Kdykoli nastavíme svou mysl určitým směrem, můžeme zažít různé životy, protože nastavením své mysli formujeme život, o kterém sníme nebo o kterém nesníme. Proto doporučuji nastavit se jako vědomé tvůrce naší reality — v takovém myšlení je možné všechno.

#18 Pohoda

Pohoda je uvnitř nás, je to přirozený stav, který můžeme vnímat v každém okamžiku. Uvolněte se, vše je v pořádku.

#19 Věčnost

Nemůžeme zemřít, jsme věčný život.

#20 Transformace

Smrt, jak ji chápeme, neexistuje, je to pouze proměna. Den, kdy se posuneme o další krok vpřed, je dnem, kdy v této realitě odložíme všechny sny a vydáme se vstříc novému dobrodružství.

#21 Posmrtný život

Jako tvůrci rozhodujeme o tom, co uvidíme dál. Můžeme být na více místech najednou, dělat, co chceme, setkat se s kýmkoli, čímkoli, můžeme vytvářet galaxie, navštěvovat jiné světy. Všechno je možné.

Každé NFT, které u nás zakoupíte, lze zhmotnit v oblečení s naší značkou Diverzy.

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.