Menu

Sny, které cítíme hluboko uvnitř, jsou možné bez ohledu na to, jak bláznivé mohou být.
Veškerá síla, štěstí a důvod k životu je ve mně. Když přichází zvenčí, mohu být v depresi, mohu být slabý, ale když přichází zevnitř, jsem nezastavitelný.
Vyzkoušel jsem desítky způsobů myšlení. Být tvůrcem svého života je přirozenost, kterou jsem našel při objevování pokladů uvnitř sebe, a nejlepší zprávou je, že tuto přirozenost sdílíme všichni.
Být tvůrcem svého života znamená převzít odpovědnost za vše, co se v mém světě děje, bez ohledu na to, co jsem vytvořil. A v případě nespokojenosti s výsledkem mého tvoření jej přetvořit v to, co chci.
V okamžiku, kdy si uvědomím, že jsem tvůrcem své reality, zmizí “vnější příčina” toho, co se právě teď v mém životě děje.

Dualita je reálná jako den a noc, muž a žena v téhle realitě. Ale ve chvíli sjednocení jsem vším.

Každý z nás se nachází ve stavu “jsem vším“ několikrát za den. Jediný rozdíl mezi námi je, že já tenhle stav vytvářím vědomě a udržuju se v něm co nejčastěji.

Jsem nejšťastnější člověk, kterého jsem kdy měl možnost zatím poznat. Jak je to možný? Každý den se několik hodin věnuji jen sám sobě už několik let. To, jak se cítím, je pro mě důležitější než cokoliv jiného a to dokážu ovlivnit jen já sám. Dělám, co umím, abych prožil radost a lásku a ta nejlepší zpráva je, že obojí mám uvnitř sebe.
Kdykoliv si uvědomíš svou moc, svět se stává mnohem vhodnějším místem pro život. Kdykoliv si uvědomíš svou moc, tak se přiblížím světu, který vnímám uvnitř sebe.
Většina lidí dělá první akci, aby si byli jistí, že něco dělají. Ale všechno začíná myšlenkami a emocemi, které vedou k činům. Akce je posledním krokem ke zhmotnění. Je jako tečka za větou.
Nevěřím, že existují síly mimo mě, které řídí můj život. Mám myšlenky, mohu své myšlenky změnit, cítím emoce, mohu své emoce změnit. Já tvořím činy a mohu tyto činy měnit. To ze mě dělá tvůrce mého života.
Zatím jsem nepoznal nic svobodnějšího než fakt, že jsem tvůrcem svého života.

Je čas, aby si lidé uvědomili, že my jsme tvůrci našich životů, žádná vláda, žádná politika, žádné celebrity. Nejsme tu proto, abychom je poslouchali. Jsme tu, protože jsme tu chtěli být. Ale zapomněli jsme na to. Jsme láska, radost, světlo. Jsme síla, která vytváří světy.

Každou vteřinou tvořím sílou své emoce na jakékoliv téma. To, jak silné emoce vytvořím vůči jakémukoliv tématu, utváří můj život. To, jak se cítím po většinu dne je vibrace, ke které směřuju. Je fuk, jak to je nebo není. Přítomnost je flexibilní, v každé vteřině je nové teď. To znamená, že můžu začít od znovu, bez toho aniž bych se díval do minulosti s nějakou emocí. Být tvůrcem svého života mi umožnuje stát se vším ve své vlastní realitě.

Být tvůrcem svého života mi umožňuje stát se vším ve své vlastní realitě.

Nakonec každý z nás vyjadřuje jen svůj pohled na věc, svůj pohled na jednu z realit a podle toho jedná. Naše texty jsou nejpravděpodobněji odrazy nás samých tak jako všechno. Smíchány s uměním tvořit na základě intenzity emoce.

Podílím se na tvorbě budoucnosti, která ti připomene tvojí sílu. Jsi tvůrcem své reality. Cokoliv co si usmyslíš je možné v čase. Neomezený zdroj síly a lásky je v tobě. Smrt je změna rytmu.

Nenarodil jsem se proto, abych souhlasil. Narodil jsem se proto, abych objevoval poklady uvnitř sebe. Abych se naučil milovat sebe a v tu chvíli, kdy jsem zamilovaný do sebe, jsem zamilovaný i do světa, vesmíru, všeho.

Tvoje pravda nemusí být mojí pravdou.

Mým vzorem se stává každý, kdo žije v souladu se svým srdcem.

Jak se cítím právě teď? Otázka, která má moc formovat realitu, kterou si přeju nebo nepřeju.

Jdi příkladem. Bav se, usmívej se, věř srdci. Užij si tento život, jak nejlépe umíš. Bohatství je součástí tebe tak, jako láska, radost, zdraví, vitalita. Zvládneš cokoliv, kdykoliv. To si pamatuj! Jsi tvůrce a volba je v každé vteřině na tobě!

Jediná síla, kterou přijímám je ta uvnitř mě.

Jakmile překročím strach uvnitř sebe, stávám se nedotknutelným. Čím chcete hrozit bytosti, která chápe svou nesmrtelnost?

Dřív jsem měl vzory. Jakmile jsem rozvinul mysl, pochopil jsem, že jediným vzorem bych měl byt já sám. Inspirovat sebe, milovat sebe, posouvat sebe, poznávat sebe, vzkvétat, hodně se smát a být přínosem sobě. Jakmile se stanu sám sobě vzorem, neposouvám jen svůj svět, ale i ten venku. Jak rozvíjím sám sebe, rozvíjím okolí. Svobodná milující bytost chce žít ve svobodném a milujícím světě a tak se aktivně podílí na jejím vzniku.

Kdykoliv jsme schopni se na situaci podívat jinak, tvoříme něco nového.

Strach je možný vnímat jen ve chvíli pochybnosti o své nesmrtelnosti.

Uvědomění, že jsem tvůrce svého života bez ohledu na to, co jsem prožil je cesta ke svobodě každého. Pokud si uvědomuji, že za celý život na téhle planetě můžu jen JÁ SÁM, odchází iluze nepřátel. S tím i válka. V takové chvíli přichází na řadu hojnost celé planety, rozkvět, láska, zdraví, radost, přátelství, jednota.

Osobní růst měřím mírou radosti v mém životě.

Citáty od Unified

When you are conscious of your life you will transform not only your life but also the life of those around you.